Terms and Conditions

A honlap, valamint a honlap által kínált szolgáltatás működtetője, üzemeltetője Albert Krisztina egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (a továbbiakban: Chefbag.hu). A szolgáltatás a www.chefbag.hu domain név alatt érhető el.

 

Az oldal használata az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadását jelenti. Kérjük, hogy ezeket a honlap használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele előtt mindenképp figyelmesen olvassa végig. Amennyiben a Chefbag.hu megváltoztatja az alábbi feltételeket, úgy a módosításokat a honlapon jól látható módon közzéteszi, felhívva ezzel a módosítás tényére a honlap felhasználóinak figyelmét.

Az oldalon található tartalmak, ajánlatok, a Chefbag.hu szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak.

 

Az ÁSZF hatálya

 

Az ÁSZF hatályos a Chefbag.hu szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Chefbag.hu rendelési rendszere elérhető.

 

Szerződéskötés

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak, továbbá a szerződés nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet hatálya alá.

 

A szerződés a Chefbag.hu (cégnév: Albert Krisztina egyéni vállalkozó; székhely: Budapest 1037, Hegyoldal utca 13.; regisztrációs szám: HU-101-Fe-0565-01;  adószám: 68013088-1-41; ügyfélszolgálati e-mail cím: chefbag@chefbag.hu; ügyfélszolgálati telefonszám: +36 20 431 5567), valamint a szolgáltatást megrendelő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő) között jön létre.

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet;  info@mhosting.hu

 

Az ÁSZF rendelkezései szerint elektronikus úton megkötött szerződés – megrendeléssel és annak késedelem nélküli visszaigazolásával – magyar nyelven megfogalmazott feltételekkel kerül megkötésre. A rendelés adatai megtekinthetőek visszamenőleg is a Megrendelő saját fiókjában a „Legutóbbi rendeléseim” címszó alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. Emellett a Chefbag.hu semmilyen magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A Megrendelőt a jogszabályban foglalt ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül a Chefbag.hu nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

A szerződés tárgya, teljesülése

 

A szerződés tárgya a megrendelt étel alapanyagai és az étel elkészítését leíró receptkártya. Az egyes megrendelések pontos, részletes leírását, tulajdonságait a honlap tartalmazza. A honlapon megjelenített képek csak illusztrációk, így eltérhetnek a valóságostól. A Chefbag.hu az esetleges eltérésekért nem vállal felelősséget.

A létrejött szerződés alapján a Chefbag.hu köteles az adott darab számú megrendelést az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles az adott darab számú megrendelést átvenni és díját megtéríteni.

A szerződés akkor teljesül, amikor a Chefbag.hu egy zacskóban a Megrendelő által kiválasztott étel alapanyagait, az adott étel elkészítésére vonatkozó receptkártyát a Megrendelő megrendelésének megfelelően házhoz szállította, a Megrendelő pedig a Chefbag-et átvette és díját megfizette. A kiszállítási időpontok adottak.

 

A megrendelés folyamata

 

A Megrendelő a szolgáltatást a honlapon történő előzetes regisztráció után veheti igénybe. A rendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges.

A Megrendelő a hetente megújuló receptek közül kiválasztja a neki tetsző ételt vagy ételeket, majd azt, hogy hány főre kívánja megrendelni azokat. Ezt követően a Megrendelő a választható dátumok közül megjelöli a neki megfelelő szállítási dátumot és időpontot. A kiválasztott ételek a virtuális kosárba kerülnek.

Az első rendelés alkalmával szükséges megadni a személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, jelszó), valamint a számlázási és szállítási információkat (a kiszállítás pontos címét: város, irányítószám, utca, házszám; valamint a megjegyzés rovatba további olyan információkat, ami a kiszállítás során fontos lehet, pl.: kapucsengő, hátsó oldali bejárat…stb). Ezek az adatok később bármikor bővíthetőek, módosíthatóak.

A megrendelés befejezése előtt a Megrendelő kis négyzetben megjelölve jelzi, hogy elolvasta és elfogadja a felhasználási és rendelési feltételeket, azaz az ÁSZF-et. Ezt követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a megrendelés befejezetté válik.

 

A Chefbag.hu haladéktalanul visszaigazolást küld a rendelés adatairól a Megrendelő részére az általa megadott e-mail címre. Ezeket az adatokat a „Fiókom” oldalon, a “Legutóbbi rendelésed” információs blokkban is feltünteti a Chefbag.hu.

 

Regisztráció

 

A Megrendelő köteles a regisztráció során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak megfelelően megadni és frissíteni. A valós adatok ahhoz szükségesek, hogy a megrendelt árut pontosan szállítsák ki a Megrendelőhöz.

A Megrendelő köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni.

A Chefbag.hu fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját elfogadja, vagy indokolás nélkül visszautasítsa.

 

Árak és fizetés

 

A megrendelt darabszámú megrendelésre vonatkozóan megjelenített ár, magyar forintban meghatározott bruttó ár, azaz tartalmazza az általános forgalmi adót (áfát), valamint a csomagolási költséget, illetve a házhozszállítás díját is.

A rendelés értékének kiegyenlítése a Chefbag.hu honlapján megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése kiszállításkor válik esedékessé. A Megrendelő a fizetés teljesítéséről a rendeléskor megadott számlázási címre kiállított elektronikus számlát kap. Az elektronikus számlát a Chefbag.hu a Megrendelő által a rendeléskor megadott e-mail címre küldi. Bankkártyás fizetés esetén nem szükséges a bankkártya adatait előre megadni, a bankkártyával történő fizetés a helyszínre vitt terminálon keresztül történik.

A Chefbag.hu pénz-visszafizetési garanciát vállal abban az esetben, amennyiben a megrendelt étel valamelyik alapanyaga nem friss, vagy hiányzik a zacskóból.

Kiszállítás

 

A megrendelést a Chefbag.hu a Megrendelő által megadott szállítási címre, a megadott napon és időpontban szállítja ki.

Ingyenes kiszállítást biztosítunk Budapest egyes kerületeiben (I., II., III., V., VI., VII., VIII., IX., XI., XII., XIII., XIV.) már a minimális két adag megrendelése esetén is. Négy vagy több adag megrendelése esetén pedig, Budapest teljes területén, illetve agglomerációjának egy részén is ingyen házhoz szállítjuk a Chefbag-eket.

 

Rendelés lemondás, elállás joga

 

A rendelés költségmentesen a rendelés leadásának napján 23:59-ig, a Chefbag.hu felé e-mailen jelezve, indokolás nélkül lemondható. Ezután a Megrendelőt elállási jog nem illeti meg a Chefbag.hu-val szemben, mert gyorsan romlandó áruk a szerződés tárgyai.

 

 

Tiltott tartalmak

 

Kifejezetten tilos a Chefbag.hu oldalain törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A Chefbag.hu fenntartja a jogot a Megrendelők által feltöltött tartalmak törlésére.

 

Problémák, reklamáció

 

Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a Megrendelő rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a Chefbag.hu honlapján találhatóak. Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben 24 órán belül válaszol az ügyfélszolgálat. Az írásbeli panaszt Chefbag.hu 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Megrendelő panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, amelynek elérhetőségét az alábbiakban találja:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

E-mail: nfh@nfh.hu

Emellett Megrendelőnek panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testület egyikéhez fordulni: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 

Záró rendelkezések

 

A Chefbag.hu fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. A Chefbag.hu nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.

 

A jelen ÁSZF 2018 májusától annak visszavonásáig érvényes.

Az ÁSZF innen letölthető.