Adatvédelemi tájékoztató

 1. Mi a célja az adatvédelmi tájékoztatónak?
 • Jelen tájékoztató célja, hogy a chefbag.hu (a továbbiakban: Chefbag) weboldal látogatói és későbbi megrendelői (a továbbiakban: Felhasználó / Megrendelő) átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, hogy mi, a Chefbag-nél milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, és kezelünk. A Chefbag tiszteletben tartja, és megóvja a Felhasználók személyes adatait. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából.
 • Kérjük, figyelmesen olvasd végig, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért, hogyan használjuk és védjük meg az adataidat, mennyi ideig őrizzük meg, és hogy pillanthatsz be a kezelésébe, illetve kérheted adataid törlését.
 • Kérünk, hogy ne használd a weboldalunkat / webáruházunkat, ha teljes mértékig nem vagy elégedett az adatvédelmi tájékoztatónkkal.

 

 1. Változhat-e az adatvédelmi tájékoztatónk?
 • Igen, lehetséges, hogy idővel változik, de erről mindenképpen tájékoztatunk. Jelen adatkezelési tájékoztató a http://www.chefbag.hu adatkezelését szabályozza, a tájékoztató elérhető az említett weblapon. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 • Milyen személyes és egyéb adatot gyűjtünk?
 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, és kezelünk.
 • DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet, szükség szerint anélkül is küldhetünk.
 • A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek a Megrendelő által megadott megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés). A rendelés feladásakor eltároljuk a Megrendelő számítógépének IP-címét. Ahhoz, hogy a megrendelt árukat ki tudjuk szállítani a megfelelő címre, az alábbi adatokat kell megadni: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, regisztrációkori IP cím.
 • Ha használod az „Ajánld ismerősödnek” lehetőségünket, akkor csak az általad megadott e-mail címre küldünk levelet, amely levélben megjelöljük a nevedet is, hogy az ismerősöd, akinek ajánlottál minket tudja, hogy honnan kaptuk meg az e-mailes elérhetőségét.

 

 1. Mi az adatgyűjtés célja?
 • A Chefbag a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók, Megrendelők személyes adatait.

 

 1. Mi az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje?
 • A regisztrációs fiók, saját adatlap törlésével azonnal megszűnik az adatkezelés. Ez alól kivétel a számviteli bizonylatok esete, hiszen a számviteli törvény szerint 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

 1. Mi az adatkezelés jogalapja?
 • A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

 • A fenti jogszabályi hivatkozás értelmében tehát: A Chefbag az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 • A Chefbag a szolgáltatás nyújtása céljából azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, de ezeket is csak a szükséges mértékig és ideig kezeli.
 • A Chefbag a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezeli.
 • A Felhasználónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítjuk, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 • Biztosítjuk, hogy a Felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Chefbag mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

 

 • Hogyan védjük meg személyes adataidat?
 • Az adataid biztonsága kiemelten fontos számunkra. Minden megfelelő óvintézkedést megteszünk adataid védelme érdekében, tiszteletben tartjuk azok bizalmas jellegét.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Kizárólag a Chefbag operatív vezetése.
 • Kérjük, lépj velünk kapcsolatba, ha a megfelelő biztosítékok részleteit szeretnéd megtudni.

 

 • Mi a cookie-k (sütik) kezelésének szabályozása?
 • Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Ezzel érjük el, hogy a honlap emlékszik a bejelentkezésedre, és következő látogatásodkor ismerősként üdvözöl.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • A Chefbag a webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle Adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 • A webáruház a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a webáruház azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra a Chefbag-től nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok.

 

 1. Hogyan küldünk hírlevelet, milyen DM tevékenységet folytatunk?
 • A regisztráció valamint a bejelentkezés során a kérheted, hogy az általa megadott e-mail címre a Chefbag.hu hetente hírlevelet küldjön.
 • Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatsz az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben mi – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adataidat töröljük a nyilvántartásából és további reklámajánlatainkkal nem keresünk meg. A reklámokról leiratkozhatsz az üzenetben lévő linkre kattintva. Ezt az üzenet alján találod meg.
 • Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

 1. Facebook, Instagram?
 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Instagram közösségi oldalon, és lájkolta a Chefbag oldalát.
 • Az adatkezelés célja: A Facebook / Instagram oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
 • Az adatkezelés a Facebook / Instagram weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

 1. Kinek és hogyan továbbítjuk személyes adataidat?
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre, kizárólag a szállítás lebonyolítása érdekében: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, megrendelt termék, fizetendő összeg.
 • A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.
 • Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást lebonyolító valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Chefbag operatív vezetése.
 • A Chefbag egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe:
 • Tárhely-szolgáltatás és levelezési címek, saját domain-es e-mail címek: Magyar Hosting Kft: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet;  info@mhosting.hu
 • Hírlevélre feliratkozás: MailChimp kezeli: https://mailchimp.com/contact/?_ga=2.268843313.1556029094.1527195826-1050638651.1524120222
 • Facebook oldal: (Facebook Inc., Menlo Park, California, USA, Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update, Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.

 

 • Hogyan férsz hozzá és hogyan kezelheted az információkat rólad?
 • Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni a kezelt, rád vonatkozó személyes adatokról.
 • Kérésedre tájékoztatást adunk a rád vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül e-mailben küldjük a kért tájékoztatást. Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhatsz hozzánk bizalommal, az Ügyfélszolgálatunkon elérhetőségein keresztül.
 • Bármikor kérheted személyes adatai törlését. A regisztrált Felhasználó saját, a weboldalon létrehozott fiókjában módosíthatja a felhasználói nevét, jelszavát, vezeték-és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási- és számlázási címét. Erre bejelentkezés után a „Fiókom” menüpont alatt van lehetőség:
 • vezeték- és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • szállítási és számlázási cím
 • fizetési információk
 • A módosítást saját magad megteheted, a végleges törlést e-mail útján, a chefbag@chefbag.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben tudod kezdeményezni.
 • A regisztrációd illetve az adataidat az Ügyfélszolgálathoz intézett kérés esetén 5 munkanapon belül töröljük, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Chefbag a szükséges időtartamig megőrzi.
 • Jogaidat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül gyakorolhatod, illetve a Ptk. alapján bíróság előtt is érvényesítheted jogaidat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatsz.

Budapest, 2018. május

Az adatvédelemi tájékoztató innen letölthető.